Vastuullisuus

Vastuullisuus ohjaa kaikkia valintojamme

Tavoitteenamme on olla vastuullisuuden edelläkävijä autoalalla, erityisesti ympäristön kannalta. Kestävä kehitys ohjaa kaikkia valintojamme.

"Vastuullisuus on perheyrittäjyyden vankka peruspilari: haluamme varmistaa, että yritys siirtyy seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin sen saimme. Omistajina arvomme ovat linjassa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteiden kanssa."

- Philip Aminoff, omistaja, Vehon hallituksen varapuheenjohtaja

Kestävää liikuttamista

Vastuullisuuden painopistealueemme on ryhmitelty kolmen teeman alle: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto (ESG):

  • Ympäristövastuu kytkeytyy ympäristöriskien hallintaan ja toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutusten minimointiin.
  • Sosiaalinen vastuu tarkastelee suhteitamme muihin yrityksiin ja yhteisöihin ja liittyy henkilöstön hyvinvointiin, monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin ja kuluttajansuojaan.
  • Hyvä hallinto liittyy ensisijaisesti Vehon liiketoiminnan etiikkaan, rehellisyyteen ja sidosryhmien hallintaan.

Vastuullisuuden avainindikaattorit, mukaan lukien erityistavoitteet ja toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, on kuvattu tarkemmin vastuullisuusraportissamme.

Vastuullisuutta ympäristöä kohtaan

Veholle ympäristövastuullisuudessa on kyse ensisijaisesti päästöjen minimoinnista ja kyvystämme hallita riskejä, joita toimintamme aiheuttaa ympäristölle. Energiatehokkuus, vähäpäästöinen sähkö ja lämmitys sekä materiaalien talteenotto ovat ympäristötyömme keskiössä. Uskomme, että ilmastoon ja ympäristöön investoimalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä ja samalla tehdä maapallosta kestävämpi. Ympäristöstä huolehtimisen tulisi olla osa kaikkien Vehon työntekijöiden jokapäiväistä työtä.

Tiekartta hiilineutraaliustavoitteidemme saavuttamiseksi omien toimintojemme osalta sisältää seuraavat toimet:

  • Käytämme kiinteistöissämme 100 % uusiutuvaa energiaa
  • Suurin osa työntekijöidemme käyttämistä henkilöautoista on sähköautoja tai plug-in-hybridejä
  • Siirtyminen uusiutuvaan dieseliin dieselkäyttöisissä hyötyajoneuvoissa

Veho on tehnyt kolmivuotisen yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa ja on siten mukana pelastamassa Itämerta ja sen perintöä tuleville sukupolville. Pääkumppanuus Säätiön kanssa on osoitus Vehon sitoutumisesta vastuullisuuteen ja kestävään liikuttamiseen – arvoihin, jotka ohjaavat Vehon toimintaa päivittäin.

Lue lisää Vehon yhteistyöstä John Nurmisen Säätiön kanssa

Vastuullisuutta ihmisiä kohtaan

Vehossa vastuullisuuden hallinnollinen näkökulma liittyy toimintatapaamme ja sidosryhmäsuhteeseemme, kuten asiakkaisiin, omistajiin ja työntekijöihin.

Vastuullisuus tarkoittaa meille panostamista veholaisiin; turvalliseen työympäristöön ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Kannustamme ja pyrimme siihen, että jokainen veholainen voi kantaa myös yksilönä vastuuta Vehon vastuullisen toiminnan toteutumisesta arjessa. Olemme laatineet vastuullisuusohjeistuksen, jota kutsumme vastuullisuustaloksi. Vastuullisuustalon tarkoituksena on toimia veholaisten apuna päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Lisäksi tuemme laadukkaalla koulutuksella vastuullisuuskulttuuriamme.

Lue lisää Vehon vastuullisista toimintatavoista (Code of Conduct)

Huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittaminen: Vehon Fair play –kanava

Auto latauksessa Veholla.

Vastuullisia tuotteita

Maapallo tarvitsee kestävää muutosta, ja meille kestävä muutos tarkoittaa ennen kaikkea päästötöntä liikuttamista. Mercedes-Benzin monipuolisen sähkö- ja hybridiajoneuvovalikoiman ansiosta pystymme tarjoamaan ensiluokkaisia kestäviä ratkaisuja henkilö- ja ammattiasiakkaidemme liikkumistarpeisiin. smart-merkkiä unohtamatta.

Haluamme auttaa asiakkaitamme jättämään jälkeensä vihreämpiä jalanjälkiä, ja tuemme asiakkaitamme aina myös ajoneuvojen ekologisessa käytössä.

Uteliaisuus ajaa meitä kohti vastuullisempaa tulevaisuutta

Vastuullisuus ihmisiä ja planeettamme kohtaan kumpuaa uteliaisuudesta. Mercedes-Benzin teknologisen osaamisen ansiosta voimme ylpeänä kulkea sähköistymisen etulinjassa. Liikutamme kestävästi, ja haluamme tarjota asiakkaillemme ylivertaisen asiakaskokemuksen – myös digitaalisesti.

Ajankohtaista