Vehon asiakkaisiin liittyvän henkilötietojen käsittelyn tietosuojaseloste

Vehon asiakkaisiin liittyvän henkilötietojen käsittelyn tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa henkilötietojesi käsittelyä, jos olet Vehon yksityis- tai yritysasiakas.

Rekisterinpitäjä: Veho Oy Ab
asiakastiedot@veho.fi
Veho Oy Ab / Tietosuoja, PL 1006, 01511 Vantaa

Me Veho Oy Ab:ssa olemme sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä muuta yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietojasi hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tämä tietosuojakäytäntö auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja Veho sinusta kerää ja miksi ja miten käytämme meillä olevia henkilötietoja. Lisäksi saat tietoa oikeuksistasi rekisteröitynä ja siitä kuinka voit käyttää niitä.

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Keräämme henkilötietojasi silloin, kun tulet asiakkaaksemme, käytät palveluitamme, osallistut järjestämiimme tapahtumiin, käyt koeajamassa auton tai asioit muutoin kanssamme jättämällä yhteydenottopyynnön, tilaamalla uutiskirjeen tai rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Saamme käsittelemämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi sekä keräämällä tietoja siitä, mitä ostat ja mitä Vehon palveluita käytät. Voimme saada henkilötietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten yhteistyökumppaneilta tai palveluntarjoajilta. Yrityksistä voimme lisäksi käsitellä taloustietoja, kuten luotto- tai maksukykytietoja.

Itse antamasi tiedot

Seuraavassa luettelemme itse antamasi henkilötiedot. Käsittelemme näitä tietoja alempana kohdassa 2 määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja vain siinä määrin kuin tiedot ovat tarpeellisia kunkin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.

 • nimi, osoite, sähköpostiosoite ja/ tai puhelinnumero
 •  tarvittaessa yksilöintiin tarvittava henkilötunnus
 • syntymäaika
 • ajokorttitiedot
 • tiedot omistamastasi tai käyttämästäsi ajoneuvosta, mukaan lukien sen
 • rekisterinumero ja alustanumero
 • ostamiasi tuotteita ja palveluja koskevat tiedot ja mahdolliset sinulle tehdyt tarjoukset ja sopimukset
 • maksamisesta kertyvät maksu- ja laskutustiedot
 • tarjoamiimme palveluihin rekisteröitymiseen liittyvät tiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana
 • markkinointiluvat ja -kiellot
 • tutkimuksiin ja kyselyihin antamasi vastaukset
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot
 • yritysasiakkaista organisaatio, tieto tehtävästä tai asemasta, yrityksen talous- ja laskutustiedot, yhteyshenkilön nimi, titteli ja yhteystiedot, sekä yrityksen edustajan nimi ja henkilötunnus
 • Muualta saamamme tiedot

Itse antamasi tietojen lisäksi hankimme tarvittaessa tietoja yksityisistä rekisteripalveluista ja viranomaisten rekistereistä, kuten Väestötietojärjestelmästä ja Traficomista. Mikäli on tarpeen, tarkastamme luottotietosi tai yrityksen luottotiedot ennen sopimuksen solmimista.

Verkkosivun vierailijoista ja digitaalisten palveluidemme käyttäjistä keräämme käyttäytymiseen perustuvia tietoja. Tällaisia ovat alla kuvatut evästeiden avulla kerätyt tiedot sekä yhteistyökumppaneiltamme saadut tiedot siitä, mitä markkinointikohderyhmää verkkosivun vierailija edustaa. Näitä tietoja ei yhdistetä asiakastietoihin.

Lisäksi saamme tietoja myös autonvalmistajilta (esimerkiksi Mercedes-Benz, Daimler, smart), sekä autojen jälleenmyyjiltä ja huoltoedustajilta.

Evästeet

Keräämme tietoja verkkosivujemme ja digitaalisten palveluidemme käytöstä erilaisten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka sivusto, sovellus tai mainos asettaa käyttäjän päätelaitteelle. Eväste sisältää selainkohtaisen tunnisteen, jonka avulla verkkosivumme ja palvelumme kykenevät tunnistamaan selaimen ja muistamaan aiemmat käyntisi.

Evästeiden ja vastaavien teknologioiden avulla keräämme seuraavia tietoja: IP-osoite, vierailijan käyttämä selain, laitteen käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus, miltä sivulta vierailija siirtyy johonkin palveluun, mitä verkkosivujamme vierailija on selannut, miten ja milloin.

Osa evästeistä on välttämättömiä, jotta verkkosivu toimisi oikein, ja siksi näitä evästeitä ei ole mahdollista kieltää. Muiden evästeiden osalta voit itse valita, mitä evästeitä sallit. Lisätietoja eri evästetyyppien käyttötarkoituksista saat Vehon verkkosivun alalaidasta löytyvistä Evästeasetuksista. Voit milloin tahansa muokata tekemiäsi evästevalintoja Evästeasetuksissa.

Mihin tietojasi tarvitaan?

Tuotteiden ja palvelujen myynti ja asiakassuhteen hoitaminen.

Käsittelemme tietojasi ajoneuvojen, palveluiden ja muiden tuotteiden tilaamiseksi ja toimittamiseksi tai vuokraamiseksi sinun ja Vehon välisen sopimuksen perusteella sekä hallinnoidaksemme sopimussuhdettamme sinuun. Tässä tarkoituksessa meidän on usein myös tarpeen varmistaa henkilöllisyytesi, syntymäaikasi ja ajo-oikeutesi.

Tarvitsemme tietojasi myös voidaksemme tarvittaessa olla sinuun yhteydessä koskien tilauksiasi, varauksiasi, ostamiasi tai vuokraamiasi tuotteita tai kun itse otat meihin yhteyttä esimerkiksi lisätietojen saamiseksi tai ajanvarauksen tekemiseksi. Kutsumme tällaista viestintää asiakasviestinnäksi. Myös näissä tilanteissa henkilötietojesi käsittely perustuu Vehon ja sinun väliseen sopimukseen tai Vehon oikeutettuun etuun hoitaa ja ylläpitää asiakassuhde. Voit halutessasi peruuttaa asiakasviestinnän vastaanottamisen saamasi viestin lopussa olevasta Peruuta tilaus -linkistä tai olemalla yhteydessä osoitteeseen asiakastiedot@veho.fi.

Markkinointi

Käsittelemme henkilötietoja erilaisiin markkinointitarkoituksiin. Käytämme tietoja suoramarkkinointiin, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen, asiakastyytyväisyyskyselyihin, arvontoihin ja tapahtumien järjestämiseen. Suurin osa markkinointiviestinnästä perustuu antamaasi suostumukseen, jonka voit milloin tahansa peruuttaa. Sähköpostilla tapahtuvan suoramarkkinoinnin ollessa kyseessä, voit peruuttaa suostumuksesi saamasi viestin lopussa olevasta Peruuta tilaus -linkistä. Muissa tapauksissa pyydämme peruuttamaan suostumuksen olemalla yhteydessä osoitteeseen asiakastiedot@veho.fi.

Henkilötietojen avulla voimme myös personoida ja kohdentaa verkkosivujen vierailijoille tarjontaa, jonka uskomme kiinnostavan heitä. Mainoksia voidaan kohdentaa evästeiden avulla Vehon verkkosivujen käyttöön perustuen, mikäli olet verkkosivun vierailijana antanut siihen suostumuksesi. Lisäksi ostamme verkosta mainostilaa mainoksille, joita voidaan näyttää ulkopuolisissa mainosverkostoissa sekä sosiaalisessa mediassa. Mainontaa ostetaan sekä kolmansien osapuolten valmiiksi määrittämien kohderyhmien avulla, että Vehon itse määrittämien kohderyhmien avulla.

Palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen

Käytämme henkilötietojasi oikeutettuun etuumme perustuen tuotteiden, palveluiden, asiakaspalvelun sekä myynnin kehittämiseen, prosessien hallintaan ja raportointiin. Tuotamme esimerkiksi raportteja ja analyysejä siitä, miten asiakaspalautteisiin on vastattu ja miten palvelumme voisivat paremmin vastata asiakkaidemme odotuksia ja tarpeita.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja voidaksemme hoitaa saamamme reklamaatiot ja asiakaspalautteet. Myös asiakastyytyväisyys- ja mainetutkimuksista saamaamme palautetta käytetään apuna palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisessä. Saat sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn, kun olet asioinut Vehon automyynnissä tai huollossa. Sinun on mahdollista kieltäytyä vastaanottamasta asiakastyytyväisyyskyselyitä lähettämällä asiasta viesti asiakastiedot@veho.fi.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen ja oikeudellisiin vaatimuksiin varautuminen

Meihin kohdistuu erilaisia lakisääteisiä velvoitteita, joiden noudattaminen edellyttää henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä. Tällaisia ovat esim. liikennevakuutuslainsäädännöstä johtuvat velvoitteet, lakisääteinen kirjanpitovelvollisuus sekä verotusta koskevat velvoitteet. Tietoja voidaan käsitellä myös rahanpesun tai terrorismin torjuntaa koskevien lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Käsittelemme henkilötietoja myös pystyäksemme varautumaan oikeudellisiin vaatimuksiin, kuten tuote- ja virhevastuusta johtuviin vaatimuksiin.

Turvallisuus ja väärinkäytökset

Käsittelemme tarvittavia tietojasi palvelujemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi. Edellytämme esimerkiksi kirjautumista palveluihimme, käytämme tarvittavia teknologioita turvallisuusuhkien havaitsemiseen ja hyödynnämme näiden teknologioiden avulla kerättyjä tietoja mahdollisten virhetilanteiden selvittämiseen.

Tarvittaessa käytämme henkilötietoja myös palveluidemme väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tutkintaan. Toteutamme nämä käyttötarkoitukset oikeutettuun etuumme perustuen.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja määräytyy pääsääntöisesti kohdassa 2.4 kuvattujen lakisääteisten velvoitteiden mukaan.

Ketkä käsittelevät tietojasi?

Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten automyynnissä tai huollossa työskentelevät henkilöt ja muut sellaiset henkilöt, joilla on työtehtäviensä takia tarve käsitellä henkilötietojasi.

Henkilötietojasi voidaan myös siirtää sopimukseen perustuen ulkoistetuille palveluntarjoajille toimeksiannostamme tapahtuvaa käsittelyä varten. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi määrittelemillämme tavoin palveluidemme tuottamiseksi, eikä heillä ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa.

Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia seuraaviin käyttötarkoituksiin: tutkimustoimintaan, digitaaliseen markkinointiin, markkinointikohderyhmien muodostamiseen, maksujen käsittelemiseen, laskutukseen ja perintään, järjestelmien toimittamiseen ja ylläpitoon, sekä erilaisten teknisten alustojen tarjoamiseen.

Kenelle tietojasi luovutetaan?

Henkilötietojen luovuttamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilötietojasi annetaan toisen rekisterinpitäjän omaan itsenäiseen käyttöön. Noudatamme henkilötietojen luovutuksissa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja sen mukaisia perusteita.

Meidän kauttamme on mahdollista tehdä esimerkiksi rahoitus- ja vakuutushakemuksia yhteistyökumppaneillamme. Mikäli täytät tällaisen hakemuksen esimerkiksi meidän verkkosivuilla, luovutamme ilmoittamasi henkilötiedot asianomaisille pankeille ja vakuutusyhtiöille rahoitus- tai vakuutushakemusten vireille panemiseksi puolestasi taikka rahanpesu- ja terrorismirikosten torjumiseen liittyvien velvoitteidemme täyttämiseksi. Mahdollisissa maksuhäiriötilanteissa luovutamme henkilötietojasi myös käyttämillemme perintäyhtiöille.

Lisäksi luovutamme henkilötietoja autonvalmistajille. Tarvittaessa voimme luovuttaa tietoja myös jälleenmyyjille ja huoltoedustajille, mikäli asiasi hoitaminen sitä vaatii.

Lisäksi luovutamme henkilötietoja tarvittaessa Veho -konserniyhtiöille.

Lisäksi luovutamme tarvittavia henkilötietoja viranomaisille (mm. Traficomille, poliisille tai verottajalle) lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ja esimerkiksi rikosten selvittämiseksi.

Meiltä ostamiisi ajoneuvoihin ja tuotteisiin voi liittyä autonvalmistajien auton käyttöön liittyviä digitaalisia lisäpalveluita, kuten Mercedes Me -palvelu. Tällaisiin palveluihin sovelletaan kunkin autonvalmistajan tietosuojaselostetta. Suosittelemme tutustumaan soveltuvaan tietosuojaselosteeseen saadaksesi lisätietoja siitä, miten autonvalmistaja käsittelee henkilötietojasi.

Siirretäänkö tietojasi Euroopan ulkopuolelle?

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisällä.  Jotkin käyttämistämme palveluntarjoajista voivat kuitenkin ajoittain siirtää henkilötietoja Euroopan ulkopuolella sijaitseville alihankkijoilleen, kuten verkkoliikenne- ja muita infrastruktuuripalveluita tuottaville yrityksille. Tällöin tietoja siirtyy erityisesti Yhdysvaltoihin.

Huolehdimme siitä, että siirrot ovat välttämättömiä ja että ne toteutetaan hallitusti ja lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Varmistamme sopimuksellisin keinoin sen, että jokaiselle tiedonsiirrolle on olemassa lainsäädännön edellyttämä suojamekanismi ja että mekanismia täydennetään asianmukaisilla suojatoimilla, joiden tarkoituksena on taata tietojen luottamuksellisuus ja vaatimustenmukaisuus. Tiedonsiirtomekanismina käytetään ensisijaisesti Euroopan komission tekemiä riittävyyspäätöksiä, eli Yhdysvaltojen osalta Data Privacy Framework -järjestelyä (tietosuoja-asetuksen 45 artikla), ja toissijaisesti Euroopan komission mallisopimuslausekkeita (tietosuoja-asetuksen 47 artikla). Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua EU:n verkkosivuilta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914.

Sinun oikeutesi

Sinun on mahdollista tarkistaa, mitä tietoja Veholla on sinusta sekä pyytää tietojesi oikaisemista tai päivittämistä. Jos sinulla on OmaVeho -tili, pääset näkemään ja päivittämään omia tietojasi kirjautumalla palveluun. Voit myös tehdä pyynnön omien tietojen tarkistamisesta, päivittämisestä tai rajoittamisesta käyttäen tietopyyntö-lomaketta tai olemalla yhteydessä osoitteeseen asiakastiedot@veho.fi.

Tietyissä tilanteissa sinulla on myös oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin, tai vaatia käsittelyn rajoittamista.

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Esimerkiksi tilanteessa, jossa olemme käsitelleet tietojasi suostumuksellasi ja peruutat suostumuksen, voit pyytää meitä poistamaan tietosi. Pyynnöstäsi poistamme tietosi, ellei meillä ole velvollisuutta säilyttää niitä esimerkiksi kirjanpitoon, verotukseen tai kuluttajansuojaan liittyvän lainsäädännön vuoksi.

Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään tietosi, jotka itse olet meille toimittanut, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yritykselle.

Jos sinulla on muuta kysyttävää tietojesi käsittelystä tai haluat käyttää muita rekisteröidyn oikeuksia, lähetä tiedustelusi osoitteeseen asiakastiedot@veho.fi.

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen tai mikäli haluat antaa meille palautetta henkilötietojesi käsittelystä. Mikäli epäilet, että henkilötietojasi on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle, Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki tai tietosuoja.fi.

Muutokset tietosuojaselosteisiin

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa toimintamme ja palveluidemme kehittymisen myötä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön tai parhaiden käytäntöjen muuttumiseen. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version tietosuojaselosteesta verkkosivuiltamme.

Tämä Tietosuojaseloste on päivitetty 22.04.2024.