Fair play -kanava

Huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittaminen

Vastuullisuusperiaatteiden noudattaminen kuuluu meille jokaiselle. c

Fair play -kanava on osa Vehon vastuullisuusohjelmaa, ja sen tarkoituksena on tarjota kaikille yhtiön työntekijöille ja sidosryhmän edustajille mahdollisuus kertoa luottamuksellisesti ja tarvittaessa nimettömästi havaitsemastaan vastuullisuusperiaatteiden vastaisesta toiminnasta.

Veholla vastuullisuus tarkoittaa lakien, niiden hengen ja yhtiön arvojen noudattamista päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Haluamme varmistua siitä, että jokainen veholainen ja Vehon yhteistyökumppani toimii vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. Pyydämmekin sinua ilmoittamaan, jos havaitset näiden periaatteiden vastaista toimintaa jollakin liiketoiminnan osa-alueella. Voit ilmoittaa asiasta, vaikka et olisi siitä täysin varma, mutta sinulla on perusteltu syy epäillä ja uskoa rikkomuksen tapahtuneen.

Fair play-kanavan kautta tulleisiin ilmoituksiin suhtaudutaan suurella vakavuudella ja ilmoitukset käsitellään ulkopuolisen tahon kanssa. Pyydämme sinua arvioimaan, onko rikkomuksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Fair play -kanavan kautta oikeasuhtainen toimenpide huolenaiheesi ilmoittamiseen vai onko sen käsittely esihenkilön tai muun yrityksen edustajan kanssa riittävää. Jos tämä ei ole mahdollista, voit ilmoittaa rikkomuksesta tai epäilystäsi aina Fair play -kanavan kautta.

Veho suhtautuu kaikkiin ilmoituksiin vakavasti. Veho ei kohdista rikkomuksista ilmoittavaan henkilöön mitään vastatoimia ilmoittajansuojalain ja Fair play -kanavan menettelytapojen mukaisesti tehdyissä ilmoituksissa eikä myöskään yritä estää ketään ilmoittamasta rikkomista koskevia tietoja. Veholla on käytössä ennalta suunnitellut menettelytavat saatujen ilmoitusten selvittämiseen ja niistä aiheutuvien jatkotoimenpiteiden toteuttamiseen.

Fair play –kanava

Kysymyksiä ja vastauksia Vehon Fair play -kanavasta