Laadukas koulutus vahvistaa Vehon vastuullisuuskulttuuria

Kun Mercedes-Benz tuo markkinoille uusia malleja, edistyneempää tekniikkaa ja tuoreita toimintatapoja, Veho on valmiina uuteen. Vantaalla syksystä 2020 lähtien toiminut koulutuskeskus toteuttaa Mercedes-Benzin suunnittelemat koulutusohjelmat ja varmistaa, että veholaisten Mercedes-Benz-osaaminen on ajan tasalla. Laadukas koulutus vie vastuullisuusteot teoriasta käytäntöön.

Vehossa ajantasainen osaaminen, hyvä työturvallisuus ja vastuulliset toimintatavat kulkevat käsi kädessä, kertoo Vehon koulutusosaston päällikkö Jorma Laakkonen.

”Koulutuskeskuksen myötä olemme pystyneet keskittymään paremmin ydintehtäväämme eli osaamisen kehittämiseen ja päässeet käynnistämään uusia ohjelmia. Tehokkuus on lisääntynyt, ja koronankin vaikutuksesta opetus- ja opiskelumenetelmät ovat kehittyneet paljon.

”Samalla kun digitaaliset kanavat on otettu sujuvasti opetuskäyttöön, myös perinteisiä lähikoulutuspäiviä tarvitaan edelleen esimerkiksi korkeajänniteturvallisuuden harjoitteluun. Vantaan koulutuskeskuksen neljässä opetussalissa sekä Vehon että itsenäisen Mercedes-Benz-jälleenmyyjäverkoston henkilöstö pääsee opiskelemaan teoriaa ja käytännön taitoja.

”Laadukas koulutus ja ajantasainen osaaminen varmistavat parhaat palvelut asiakkaalle, mutta ovat tärkeitä myös henkilöstölle”, Laakkonen muistuttaa.

”Mercedes-Benzin kanssa työskentelevälle henkilöstölle osaaminen tarjoaa konkreettista uutta tietoa ja välineitä työn tekemiseen. Samalla kun he oppivat uusista tuotteista ja työmenetelmistä, koulutukset antavat myös mahdollisuuden verkostoitua ja luoda siteitä ja yhteisöjä, joissa työasioista voidaan keskustella oman toimipisteen ulkopuolella. Se tuo motivaatiota ja vahvistaa sitoutumista työnantajaan.”

Vastuullinen tuotantoketju koskettaa kaikkia

Koulutuksella on keskeinen merkitys Vehon vastuullisuuskulttuurin luomisessa.

”Kun asioista puhutaan yhdessä ja mietitään, kuinka toimitaan oikein, suhtautuminen vastuullisuus- ja turvallisuusasioihin muuttuu”, Jorma Laakkonen sanoo.

Vastuullisuuskysymykset koskettavat kaikkia veholaisia ja itsenäisen jälleenmyyjäverkoston jäseniä. Koulutuksissa käydäänkin läpi koko tuotantoketjua: sertifioidut raaka-ainetoimittajat, hiilineutraali teräs ja kierrätys auton elinkaaren alussa ja lopussa ovat vastuullisuustekoja, jotka heijastuvat kauas. Myyjän on pysyttävä kertomaan, kuinka ekologisuus huomioidaan auton käytössä, ja osattava tarjota tuotetta, joka vastaa tarkoitustaan. Esimerkiksi sähköautoon ei välttämättä tarvita suurinta mahdollista akkua, jos päivittäiset matkat ovat lyhyitä.

Myös ylläpidolla ja huollolla on tärkeä roolinsa.

”Kun auto huolletaan valtuutetussa verkostossa, huollon ja korjauksen yhteydessä huolehditaan koko ketjusta. Asiakaskin voi silloin olla varma, että kierrätys ja jätehuolto toimivat, viranomaisasiat ovat kunnossa ja työntekijät työehtosopimusten piirissä”, Laakkonen kuvailee.

Turvallista työtä

Yksi koulutuksen tehtävistä on varmistaa turvallisuus työssä ja tien päällä.

”Lähtökohtana on, että kaikki työ suunnitellaan ja toteutetaan valmistajan ohjeen mukaan. Mekaanikon työssä oikeanlaisia työturvallisuuskäytäntöjä tarvitaan paitsi korkeajännitetöissä myös esimerkiksi ajoavustimien, moottorin, kuumien komponenttien, liuotinaineiden ja jarrujen pölyn kanssa työskenneltäessä. Autonmyyjän puolestaan tulee osata opastaa auton oikeat käyttötavat ja sähköauton lataukseen liittyvät asiat unohtamatta huoltojen merkitystä auton elinkaaren aikana. Myös käytännön neuvot esimerkiksi talvirenkaiden valintaan tai kuinka toimitaan, jos avaimet katoavat ja auto jää tien päälle. Nämä opit kulkevat automaattisesti mukana koulutuksissa”, Laakkonen sanoo.

Myös asiakkaille on tärkeää, että työntekijät tuntevat asiat ja osaavat toimia hankalissakin tilanteissa. Vehossa koulutus nähdäänkin investointina, ei kulueränä. Uusia koulutuksia järjestetään sitä mukaa kuin tuotteita, tekniikoita ja toimintatapoja tulee käyttöön, ja Daimler kutsuu säännöllisesti myös kouluttajat päivittämään osaamistaan. Kun osaaminen on kohdallaan, luottamus vahvistuu.

”Veho on vastuullinen talo, edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Teemme omalta osaltamme sen mitä voimme, jotta voimme jättää maailman hyvällä omallatunnolla jälkipolville”, Jorma Laakkonen tiivistää.

Ajankohtaista