Assistor-Uutteran omistus muuttuu – yhtiön omistus siirtyy yrityskaupan myötä toimivalle johdolle ja Uuttera Oy:lle.

1.12.2023

Toteutetun yritysjärjestelyn myötä Assistor-Uutteran omistus siirtyy toimivalle johdolle ja samalla Uuttera Oy:n omistusosuus yrityksessä kasvaa. Yhtiön johto säilyy ennallaan.

Yritysjärjestelyn myöstä Assistor-Uuttera jatkaa alan suunnannäyttäjänä ja johtavana palveluntarjoajana, kehittäen toimintaansa edelleen ajoneuvologistiikan lähtökohdista ja asiakkaittensa tarpeiden pohjalta.

”Toteutettu yritysjärjestely on luonteva askel Vehon strategiassa, jonka mukaisesti Veho keskittyy yhä tiiviimmin omaan ydinliiketoimintaansa Mercedes-Benz ja Daimler Truck -maahantuonti- ja jälleenmyyntiliiketoiminnoissa Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.  Ajoneuvologistiikkapalvelut ovat kriittisiä menestystekijöitä Vehon liiketoimintojen onnistumisen kannalta. Odotan luottavaisena uutta vaihetta Vehon ja Assistor-Uutteran monikymmenvuotisen tytäryhtiösuhteen muuttuessa vahvaksi kumppanuudeksi, jota molemmat yhtiöt ovat sitoutuneet edelleen kehittämään”, toteaa Veho-konsernin toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen.

”Assistor-Uutteran johdon puolesta voin todeta olevamme äärimmäisen innostuneita mahdollisuudesta luotsata yhtiötä uudella omistusrakenteella eteenpäin. Kehitämme yhtiötä edelleen asiakkaittemme eduksi ajoneuvologistiikan, informaatiopalveluiden ja ajoneuvovarusteluiden lähtökohdista yhdessä Uutteran kanssa, joka on alan arvostettuna ja vahvasti vastuullisiin arvoihinsa nojaavana toimijana sitoutunut ajoneuvologistiikka-alaan ja sen kehittämiseen jo vuodesta 1945”, toteaa Assistor-Uutteran toimitusjohtaja Perttu Piri

Assistor Oy jatkaa Suomen autoalan varaosalogistiikkaliiketoiminnan johtavana toimijana ja osana Veho-konsernia.

 

Lisätietoja:

 

Perttu Piri

toimitusjohtaja

Assistor-Uuttera Oy ja Assistor Oy

sähköposti: perttu.piri@assistor-uuttera.fi, perttu.piri@assistor.fi,

puhelin 040 531 3032

 

Anssi Räsänen

talousjohtaja

Veho Oy Ab

sähköposti: anssi.rasanen@veho.fi

puhelin 050 306 4123

 

Assistor-Uuttera on moderni, asiakaskeskeinen ja tietointensiivinen ajoneuvologistiikkayhtiö, joka tarjoaa ajoneuvojen toimitusketjuratkaisuja, varustelupalveluita ja informaatiopalveluita.

Assistor-Uuttera on perustettu vuonna 1945 ja sen Hangon, Turun ja Pääkaupunkiseudun toimipisteissä työskentelee yhteensä 125 henkilöä.