Asiakkaiden luottamus Vehoon nousi erinomaiselle tasolle Luottamus ja Maine -tutkimuksessa

30.5.2024

Nuori mies istuu autossa apukuljettajan paikalla ja tutkii autoa.

Asiakkaiden luottamus Vehoa kohtaan nousi vuoden 2023 Luottamus & Maine -tutkimuksessa ensimmäistä kertaa erinomaiselle tasolle. Halukkuus suositella Vehoa vahvistui sekin viime vuodesta ja nousi hyvältä tasolta lähelle erinomaista.

Asiakkaiden kokonaisarvio Vehon maineesta nousi myös hienosti seitsemän mittausvuoden ennätykseen ja oli 3,74 asteikolla yhdestä viiteen. Vuonna 2022 mainearvosana oli 3,58. Tutkimuksessa hyvä taso tarkoittaa arvosanaa 3,50–3,99 ja erinomainen yli neljää.

Arvioidessaan Vehoa brändinä asiakkaat antoivat viime vuotta paremmat arviot asiointikokemuksestaan sekä Vehosta helposti lähestyttävänä toimijana. Vehon tuotteet vastaavat tutkimuksen mukaan asiakkaiden odotuksia ja arvio niistä nousi erinomaiselle tasolle.

Tiedot selviävät T-Median Luottamus & Maine -tutkimuksesta sekä sen yhteydessä toteutetusta Veholle räätälöidystä asiakaskokemusosiosta. Asiakkaat arvioivat kyselyssä yrityksen luottamusta ja mainetta eri osa-alueella, joihin sisältyvät mm. suosittelu- ja ostohalukkuus, johtaminen, vastuullisuus, yrityksen tuotteet ja palvelut sekä vuorovaikutus.

Veho on mitannut asiakkaiden, kumppaneiden ja muiden tärkeiden sidosryhmiensä kokemusta toiminnastaan vuodesta 2017 alkaen. Tänä vuonna Vehon asiakaskokemuskyselyyn vastasi 1 652 asiakasta.

Kyselyt toteutettiin tänä vuonna toisen kerran myös muissa Veho-maissa, ja Liettuassa ensimmäistä kertaa. Tulokset ylsivät hyvälle tasolle myös kansainvälisesti.

”Ylivertainen asiakaskokemus on jo useamman vuoden ajan ollut yksi Vehon tärkeimmistä tavoitteista, jonka eteen teemme töitä monin eri tavoin. Haluan nöyrästi kiittää asiakkaitamme luottamuksesta! Työ asiakkaiden tarpeiden kuulemiseksi ja ymmärtämiseksi sekä palveluiden kehittämiseksi jatkuu”, sanoo Veho Suomen liiketoimintajohtaja Kari Halonen.

Sosiaalinen vastuu Vehon vahvuutena

Vastuullisuutta tarkastellaan tutkimuksessa useissa osioissa, joissa vastaajat arvioivat mm. yrityksen yhteiskunta- ja ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta, hyvää hallintoa sekä avoimuutta.

Vehon asiakkaiden antamat arviot yrityksen vastuullisuudesta nousivat viime vuodesta. Suuren yleisön arvioissa korostui Vehon työ sosiaalisen vastuun parissa.

”On ilahduttavaa, että panostuksemme hyvän työympäristön kehittämiseksi näkyvät. Tulokset ovat hieno jatkumo Great Place to Work -työllemme, jossa olemme kehittäneet Vehon työpaikkailmapiiriä ja kulttuuria jo useamman vuoden ajan”, Halonen iloitsee.

”Tutkimuksessa seurataan asiakkaiden ja suuren yleisön käsityksiä yritysten vastuullisuudesta laaja-alaisesti. Veho pärjää arvioinnissa selkeästi suomalaisyritysten keskiarvoa paremmin. Työntekijöistä huolehtiminen nousee tässä erityisesti esille”, kommentoi T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.